В нашия последен уеб семинар, който можете да гледате, когато ви е удобно, д-р Травис Шаал изследва значението на стабилната биосигурност по време на пандемия и нейната роля в печелившото производство на яйца.

Д-р Schall подчерта важната роля, насочена към персонала, програми за биозащита, които играят за намаляване на заплахата от заболяване за здравето на кокошките носачки и работниците във фермите, споделяйки уроци, извлечени от продължаващата глобална пандемия на коронавируса. Не пропускайте шанса си да чуете последните новини за защита на рентабилността на вашия бизнес!