Cyfeiriadur Aelodau

Croeso i Gyfeiriadur Aelod y Comisiwn Wyau Rhyngwladol. Yn yr adran hon gallwch chwilio Cronfa Ddata Aelodaeth IEC a chysylltu ag Aelod-gwmnïau eraill IEC.

Mae'r cynnwys hwn ar gael i Aelodau'r IEC yn unig, os gwelwch yn dda Mewngofnodi or holi am aelodaeth.