International Egg Nutrition Center

Netværket der forbinder fagfolk med human ernæring over hele verden.

Ethvert land, der er medlem af Den Internationale Æggekommission (IEC), er velkommen til at deltage i International Egg Nutrition Center (IENC). Medlemskab af IENC er gratis og giver landrepræsentanter adgang til alt offentligt tilgængeligt og adgangskodebeskyttet materiale på vores websted.

Om centret

Vi mener, at IENC vil gøre det lettere for mennesker fra det internationale ægnæringssamfund at dele ressourcer og forhindre unødvendig genudvikling af tidligere eksisterende materialer.

Adgang til sundheds- og ernæringskontakter i forskellige lande vil også være nyttigt, når man håndterer regeringsbestemmelser eller modbeviser misinformation. Vi sigter mod at levere både ny og eksisterende forskningsinformation, som ellers måske ikke er let tilgængelig for alle medlemslande.

Landsrepræsentanter opfordres til at downloade og bruge materialerne fra IENCs websted, men også til at indsende materiale, som de mener ville være af interesse for andre medlemslande. Et af vores mål er at udfylde webstedet med en lang række forsknings- og uddannelsesmaterialer, der er udviklet og skabt i hele verden.

Primære mål for IENC

Der er fire hovedmål for centret

  • At dele ideer og ressourcer
    - Forskning
    - Uddannelsesprogrammer
  • At give input og information i en krise
  • For at undgå overlapning af materialer
  • At identificere internationale eksperter

For mere information, kontakt venligst:

Cassandra Price
Chief Operating Officer
Den internationale ægkommission
cassy@internationalegg.com

IEC støttes stolt af

en English
X