Στο πιο πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριό μας που είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση, δρ. Travis Schaal διερεύνησε τη σημασία της ισχυρής βιοασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας και του ρόλου της στην κερδοφόρα παραγωγή αυγών.

Ο Δρ Schall τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα βιοασφάλειας που επικεντρώνονται στο προσωπικό στη μείωση της απειλής της νόσου για την υγεία των ωοτόκων ορνίθων και των εργαζομένων στις εκμεταλλεύσεις, μοιράζοντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την τρέχουσα παγκόσμια πανδημία κοροναϊού. Μη χάσετε την ευκαιρία σας να ακούσετε τα τελευταία σχετικά με την προστασία της κερδοφορίας της επιχείρησής σας!