درباره‌ ما

کمیسیون بین المللی تخم مرغ یک سازمان عضویت است که به صنعت جهانی تخم مرغ اختصاص داده شده است. ما همچنین فرصتی برای ملاقات و یادگیری از یکدیگر در طول زمان خود فراهم می کنیم همایش های سالانه دو بار در سال برگزار می شود.

کشورهای درگیرکمیسیون مستقل انتخابات در بیش از 80 کشور عضو دارد و بطور مداوم برای افزایش این هدف کار می کند.

به من نشان بده

اهداف ماIEC در دومین کنفرانس بین المللی تخم مرغ که در سال 1964 در بولونیا ، ایتالیا برگزار شد ، تأسیس شد.

به من نشان بده

ساختار ماIEC توسط یک هیئت اجرایی اداره می شود که گزارش خود را به مجمع عمومی ارائه می دهد. هیئت اجرایی شامل دارندگان دفتر ، اعضای هیئت مدیره استراتژی بلند مدت و روسای گروههای اصلی کار - تولید ، بین المللی پردازنده تخم مرغ (EPI) ، بازاریابی ، اقتصاد و عضویت است.

به من نشان بده

IEC با افتخار از آن حمایت می شود

en English
X