IEC Country Insights که توسط نمایندگان کشور ضبط شده است ، تصویری از فرصت ها و چالش های تولیدکنندگان تخم مرغ در کشورهای جهان ارائه می دهد.

به عنوان مقدمه ای بر این مجموعه ، تحلیلگر اقتصادی IEC ، پیتر ون هورن ، مروری بر روند جهانی تولید و مصرف تخم مرغ را بر اساس داده های آمار سالانه IEC.