Posljednjih mjeseci masovno je naglašena važnost biološke sigurnosti, a IEC sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje novog resursa „Praktični elementi biološke sigurnosti za održivu proizvodnju jaja“ Globalne inicijative za održiva jaja.

Dizajniran da podrži proizvođače jajašca za primjenu dobre razine biološke sigurnosti, novi se praktični resurs može koristiti kao alat na poljoprivrednom gospodarstvu za razvoj, održavanje i pregled prakse biosigurnosti, u skladu s praktičnim popisom biološke sigurnosti Avian Influenza.

Željeli bismo zahvaliti Globalnoj ekspertskoj grupi za aviarnu influencu IEC za njihov kontinuirani doprinos i podršku u razvoju našeg šireg raspona praktičnih resursa za biološku sigurnost.