Zastupanje industrije

IEC predstavlja industriju jaja na globalnoj razini.

Odnosi s globalnim organizacijamaIEC je prepoznat i aktivno je surađivan sa sljedećim vodećim međunarodnim i međuvladinim tijelima.

Pokaži mi

Radimo za industriju jajaUdružena s IEC-om je Svjetska organizacija za jaja (WEO), Međunarodni centar za prehranu jaja (IENC), mreža za stručnjake za prehranu ljudi; Međunarodna zaklada za jaja (IEF), globalna dobrotvorna organizacija; Egg Processors International (EPI), međunarodna mreža za preradu jaja; Globalna inicijativa za održiva jaja (GISE), projekt održivosti više dionika i Svjetski dan jaja (WED).

Pokaži mi

Izjave o položajuKao globalni glas industrije jaja, IEC ima odgovornost raspravljati o problemima industrije, kao i održavati veze s drugim međunarodnim organizacijama. IEC može djelovati kao komunikacijska veza između industrije i međunarodnih regulatora / donositelja odluka i stoga zauzima stavove o nizu pitanja, nakon što ih usvoje članice IEC-a i odobri Vijeće IEC-a.

Pokaži mi

IEC s ponosom podržava

en English
X