ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐಇಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎಗ್ಸ್ (ಜಿಐಎಸ್ಇ) ಹೊಸ 'ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆನ್-ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಇಸಿ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀಡಿದ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.