ເຫດການອຸດສາຫະກໍາ

ວັນໄຂ່ໂລກ

11 ຕຸ​ລາ 2024 ໃນທົ່ວໂລກ
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

VIV ອາຟຣິກາ 2024

ວັນທີ 2 - 3 ຕຸລາ 2024 Kigali, Rwanda
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

EuroTier 2024

ວັນທີ 12-15 ພະຈິກ 2024 Hanover, ເຢຍລະມັນ
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

ງານວາງສະແດງສັດປີກອິນເດຍ 2024

ວັນທີ 27-29 ພະຈິກ 2024 Hyderabad, ອິນເດຍ
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

IPPE 2025

ວັນທີ 28 – 30 ມັງກອນ 2025 Atlanta, Georgia USA
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

VIV Health & Nutrition Asia 2025

ວັນທີ 12 – 14 ມີນາ 2025 Bangkok, Thailand
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ