ເຫດການອຸດສາຫະກໍາ

ງານວາງສະແດງສັດປີກອິນເດຍ 2023

ວັນທີ 22-24 ພະຈິກ 2023 Hyderabad, ອິນເດຍ
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

IPPE 2024

30 ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ 2024 Atlanta, Georgia USA
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

VIV Health & Nutrition Asia 2024

ວັນທີ 12 – 14 ມີນາ 2024 Bangkok, Thailand
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

VIV ອາຟຣິກາ 2024

ວັນທີ 2 - 3 ຕຸລາ 2024 Kigali, Rwanda
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

ວັນໄຂ່ໂລກ

11 ຕຸ​ລາ 2024 ໃນທົ່ວໂລກ
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ

EuroTier 2024

ວັນທີ 12-15 ພະຈິກ 2024 Hanover, ເຢຍລະມັນ
ລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາ