ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮ

4th Conbrasul Eggs - ਅੰਡਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਾਨਫਰੰਸ

18 - 20 ਜੂਨ 2023 ਗ੍ਰਾਮਾਡੋ, ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਡ ਸੁਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਡਾ ਦਿਵਸ

13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਭਰ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਆਈਪੀਪੀਈ 2024

30 ਜਨਵਰੀ - 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਅਟਲਾਂਟਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ