Regjistruar nga përfaqësuesit e vendeve, IEC Country Insights siguron një pamje të mundësive dhe sfidave me të cilat përballen prodhuesit e vezëve në vendet e botës.

Si hyrje në seri, Analisti Ekonomik i IEC, Peter van Horne, ka regjistruar një përmbledhje të tendencave globale në prodhimin dhe konsumin e vezëve bazuar në Të dhënat vjetore të statistikave të IEC.