கைத்தொழில் நிகழ்வுகள்

கோழி இந்தியா எக்ஸ்போ 2023

22 - 24 நவம்பர் 2023 ஹைதராபாத், இந்தியா
நிகழ்வு விவரம்

IPPE 2024

30 ஜனவரி - 1 பிப்ரவரி 2024 அட்லாண்டா, ஜோர்ஜியா அமெரிக்கா
நிகழ்வு விவரம்

விஐவி உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆசியா 2024

12 - 14 மார்ச் 2024 பாங்காக், தாய்லாந்து
நிகழ்வு விவரம்

VIV ஆப்பிரிக்கா 2024

2 - 3 அக்டோபர் 2024 கிகாலி, ருவாண்டா
நிகழ்வு விவரம்

உலக முட்டை நாள்

11 அக்டோபர் 2024 உலகளவில்
நிகழ்வு விவரம்

யூரோடியர் 2024

12 - 15 நவம்பர் 2024 ஹனோவர், ஜெர்மனி
நிகழ்வு விவரம்