Sự kiện công nghiệp

Triển lãm gia cầm Ấn Độ 2023

22-24 tháng 2023 năm XNUMX Hyderabad, Ấn Độ
chi tiết sự kiện

IPPE 2024

30 tháng 1 - 2024 tháng XNUMX năm XNUMX Atlanta, Georgia Hoa Kỳ
chi tiết sự kiện

VIV Sức khỏe & Dinh dưỡng Châu Á 2024

12-14 tháng 2024 năm XNUMX Bangkok, Thái Lan
chi tiết sự kiện

VIV Châu Phi 2024

2 - 3 tháng 2024 năm XNUMX Kigali, Rwanda
chi tiết sự kiện

Ngày trứng thế giới

11 Tháng Mười 2024 Toàn Cầu
chi tiết sự kiện

EuroTier 2024

12-15 tháng 2024 năm XNUMX Hanover, Đức
chi tiết sự kiện