Sự kiện công nghiệp

Ngày trứng thế giới

11 Tháng Mười 2024 Toàn Cầu
chi tiết sự kiện

VIV Châu Phi 2024

2 - 3 tháng 2024 năm XNUMX Kigali, Rwanda
chi tiết sự kiện

EuroTier 2024

12-15 tháng 2024 năm XNUMX Hanover, Đức
chi tiết sự kiện

Triển lãm gia cầm Ấn Độ 2024

27-29 tháng 2024 năm XNUMX Hyderabad, Ấn Độ
chi tiết sự kiện

IPPE 2025

28 - 30 tháng 2025 năm XNUMX Atlanta, Georgia Hoa Kỳ
chi tiết sự kiện

VIV Sức khỏe & Dinh dưỡng Châu Á 2025

12-14 tháng 2025 năm XNUMX Bangkok, Thái Lan
chi tiết sự kiện