Quan hệ đối tác chuỗi giá trị IEC

Thúc đẩy sự phát triển tích cực trong ngành trứng.

Được tạo ra để thúc đẩy sự phát triển tích cực trong ngành trứng, đặc biệt là trong lĩnh vực bền vững và dinh dưỡng nơi ngành công nghiệp trứng có cơ hội vượt trội.

IEC sẽ tạo ra Quan hệ đối tác chuỗi giá trị với một số lượng rất nhỏ các tổ chức toàn cầu không cạnh tranh sử dụng công việc hàng ngày của họ để thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong chuỗi giá trị trứng toàn cầu.

Mỗi Đối tác Chuỗi giá trị sẽ là duy nhất và sẽ được thiết kế để bổ sung cho các mục tiêu chiến lược của cả IEC / WEO và tổ chức đối tác.

Sản phẩm dinh dưỡng DSMPhụ gia thức ăn và đối tác bền vữngCác thành viên khác:


IEC tự hào được hỗ trợ bởi

en English
X